Świadczymy pomoc prawną obejmującą bieżące porady prawne, sporządzanie pism i umów, a także prowadzenie postępowań sądowych w następujących dziedzinach:

  • Prawo cywilne – sporządzanie umów, rozwiązywanie spornych kwestii, dochodzenie roszczeń;
  • Prawo rodzinne – postępowanie rozwodowe, alimenty, podział majątku;
  • Prawo spadkowe – postępowanie spadkowe, dział spadku, testamenty, zachowek;
  • Nieruchomości i prawo lokalowe – zakup nieruchomości, umowy najmu, wspólnoty mieszkaniowe, zasiedzenie, wykonywanie i zniesienie współwłasności, wady i usterki budynków, wykup i przekształcanie gruntów i lokali;
  • Prawo pracy – odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę, sprawy związane z wynagrodzeniem i warunkami pracy, ustalenie istnienia stosunku pracy;
  • Prawo autorskie – ochrona osobistych i majątkowych praw autorskich, wykorzystanie cudzych utworów, umowy licencyjne;
  • Ochrona praw konsumentów – niedozwolone klauzule umowne w umowach sprzedaży oraz z instytucjami finansowymi i innymi, wady towarów;
  • Prawo karne – obrona w sprawach o przestępstwa i wykroczenia, w sprawach karnych skarbowych, reprezentacja interesów pokrzywdzonego, obrona w postępowaniu karnym wykonawczym.