Świadczymy obsługę prawną w dziedzinie prawa weterynaryjnego i żywnościowego, z uwzględnieniem prawodawstwa Unii Europejskiej oraz procedury administracyjnej.

Oferujemy usługi prawnicze uwzględniające wymagania obowiązujących przepisów, m.in.:

  • rozporządzenia (WE) nr 178/2002 ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego; tzw. Pakietu higienicznego,
  • rozporządzenia (WE) 1069/2009 i 142/2011 dotyczące ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego;
  • ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego;
  • ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt;
  • ustawy o ochronie zwierząt oraz wielu innych aktów normatywnych.

Proponujemy profesjonalne rozwiązania dla podmiotów prowadzących działalność związaną z produkcją żywności, jak również operujących ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego.

Aktualnie prowadzimy stałą obsługę prawną jednostek Inspekcji Weterynaryjnej województwa dolnośląskiego.