Back to Top

Obsługa Przedsiębiorców


Oferujemy kompleksową obsługę przedsiębiorców, zarówno w kwestiach związanych z funkcjonowaniem samego przedsiębiorstwa (indywidualna działalność gospodarcza / spółka), jak i z prowadzoną działalnością.


W ramach świadczonych usług przedstawiamy optymalne rozwiązania, począwszy od powołania i rejestracji podmiotu, poprzez tworzenie struktur wewnętrznych i regulaminów, podejmowanie czynności koniecznych do realizacji danych przedsięwzięć, a także zawieranie i wykonanie umów z kontrahentami.


Prowadzimy stałą obsługę prawną podmiotów gospodarczych, w tym dużych spółek polskich i zagranicznych.


W zakres oferowanych usług wchodzą profesjonalnie przygotowane procedury obejmujące:

♦ pełną obsługę prawną przedsiębiorstwa, w tym:

 • tworzenie oddziałów, spółek zależnych i proces ich rejestracji,

 • pomoc w doborze kontrahentów i podstawowy wywiad gospodarczy (zabezpieczenie i opłacalność przedsięwzięcia),

 • realizację praw korporacyjnych,

 • regulaminy, przepisy wewnętrzne;

obsługę bieżącej działalności poprzez:

 • sporządzanie i weryfikacja umów,

 • opracowywanie opinii prawnych

 • doradztwo i prowadzenie spraw pracowniczych,

 • szkolenia prawne dla pracowników;

działania windykacyjne mające na celu odzyskanie należności, takie jak:

 • negocjacje przedsądowe i polubowne załatwianie spraw,

 • wezwania do zapłaty i monitoring spłat

 • prowadzenie postępowań sądowych,

 • nadzór i wspomaganie prowadzonych postępowań komorniczych (pomoc w ustaleniach majątkowych, bieżąca kontrola czynności komorniczych),

 • pomoc w rozliczeniach kompensacyjnych oraz w sprzedaży i zarządzaniu wierzytelnościami.

Oferujemy pełną dostępność naszych usług, gwarantując wysoką jakość, szybkość i trafność proponowanych rozwiązań prawnych. Jesteśmy gotowi dostosować nasze metody działania do zasad obowiązujących w Państwa przedsiębiorstwie.