Oferujemy kompleksową obsługę przedsiębiorców, zarówno w kwestiach związanych z funkcjonowaniem samego przedsiębiorstwa (indywidualna działalność gospodarcza / spółka), jak i z prowadzoną działalnością.

W ramach świadczonych usług przedstawiamy optymalne rozwiązania, począwszy od powołania i rejestracji podmiotu, poprzez tworzenie struktur wewnętrznych i regulaminów, podejmowanie czynności koniecznych do realizacji danych przedsięwzięć, a także zawieranie i wykonanie umów z kontrahentami.

Prowadzimy stałą obsługę prawną podmiotów gospodarczych, w tym dużych spółek polskich i zagranicznych.

W zakres oferowanych usług wchodzą profesjonalnie przygotowane procedury obejmujące:

♦ pełną obsługę prawną przedsiębiorstwa, w tym:

 • tworzenie oddziałów, spółek zależnych i proces ich rejestracji,
 • pomoc w doborze kontrahentów i podstawowy wywiad gospodarczy (zabezpieczenie i opłacalność przedsięwzięcia),
 • realizację praw korporacyjnych,
 • regulaminy, przepisy wewnętrzne;

♦ obsługę bieżącej działalności poprzez:

 • sporządzanie i weryfikacja umów,
 • opracowywanie opinii prawnych
 • doradztwo i prowadzenie spraw pracowniczych,
 • szkolenia prawne dla pracowników;

♦ działania windykacyjne mające na celu odzyskanie należności, takie jak:

 • negocjacje przedsądowe i polubowne załatwianie spraw,
 • wezwania do zapłaty i monitoring spłat
 • prowadzenie postępowań sądowych,
 • nadzór i wspomaganie prowadzonych postępowań komorniczych (pomoc w ustaleniach majątkowych, bieżąca kontrola czynności komorniczych),
 • pomoc w rozliczeniach kompensacyjnych oraz w sprzedaży i zarządzaniu wierzytelnościami.

Oferujemy pełną dostępność naszych usług, gwarantując wysoką jakość, szybkość i trafność proponowanych rozwiązań prawnych. Jesteśmy gotowi dostosować nasze metody działania do zasad obowiązujących w Państwa przedsiębiorstwie.